Гаранционни условия

Гаранционни условия

1. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради некачествени материали или компоненти.

2. Гаранционният срок не тече от момента на съобщаване за повреда докато тя не се отстрани или по време на престоя на машината в сервиза.

3. За продукти от категория палетни колички, стакери, прахосмукачки, водоструйки, пароструйки и други малки почистващи машини, гаранцията не покрива транспортните
разходи до и от официалните ни сервизни центрове. Продавачът си запазва правото да разгледа всеки отделен случай и при необходимост, да посети клиента в удобен за
продавача ден и час за отстраняване на дефекта.

4. Гаранцията се счита за невалидна в случаите, когато:

- машината не е използвана по предназначение

- е имало претоварване отвъд капацитета посочен в спецификацията  

- не е извършван периодичен сервиз и поддръжка според указанията на производителя

- са извършвани ремонти от неоторизирани лица и фирми с различни от посочените от производителя части и консумативи

- е настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.

- токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или форсмажорни обстоятелства

- при неправилно съхранение на машината или инцидент

- има повреди или драскотини по време на транспорт

- има износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална предписана експлоатация

5. Производителят и сервизът не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката или престоят и в сервиза.

6. В случай на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

7. За консумативи няма гаранция.

*Конкретните гаранционни условия на всеки продукт, са описани подробно в гаранционната му карта, предоставена при покупка.

To Top