Доставка и плащане

ДОСТАВКА

  1. Цена за доставка

Цените на артикулите в сайта не включват цена за доставка, освен ако не е посочено друго. Цената за доставка на добавените в количката артикули до Ваш адрес, можете да изчислите на етап 2 - Доставка и Фактура след предоставяне на необходимите данни.

Доставката се осъществява от специализирана транспортна фирма, с която Търговецът има сключен договор, до посочен от клиента адрес за негова сметка. Отговорност е на клиента да осигури лице за приемане на стоката на посочения адрес за доставка.

Клиентът има право да получи готовите за транспорт, заплатени стоки и от наш склад, като в този случай не дължи цена за доставка.

  1. Срок на доставка

Срокът за доставка на наличните артикули е до 3 работни дни от датата на получаване на плащането.

Срокът за доставка на неналичните в момента артикули, се договаря допълнително с Клиента и може да варира от 3 до 90 дни в зависимост от типа артикул. В този случай, Клиентът си запазва правото да откаже поръчката.

Всички пратки се подготвят, издават и изпращат само в официални работни дни между 8 и 17 часа.

ПЛАЩАНЕ

Плащането може да се осъществи по един от следните начини:

  • Банков превод по сметката на Търговеца
  • При доставка (с наложен платеж) - при поръчки до 5000 лв.
  • С кредитна или дебитна карта VISA, MASTERCARD, MAESTRO

Важно: Ние не съхраняваме данните от вашата карта, картодържатела я въвежда на платежната страница на Stripe (www.stripe.com)

Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.

Потребителят заплаща цялата стойност по фактура на закупената стока с включена цена за доставка /ако има такава/, според избрания метод на доставка.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

  1. За физическо лице

Клиентът физическо лице има право да се откаже от поръчаната стока в срок до 14 дни след получаването й без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в случай, че същата е с ненарушена цялост на опаковката, във вида, в който е получена, не е ползвана, чиста е и е с придружаващата я документация (фактура, гаранционна карта), при условията по чл.55 от ЗЗП на Република България.

Всички такси и разходи по връщането на стоката до търговския обект са за сметка на Клиента въз основа на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.

До момента на обратното предаване на стоката от Клиента към Търговеца, Клиентът е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, тъй като риска от нараняване/загуба на стоката е за сметка на Клиента до приемането ú в склад на Търговеца. В случай на щети или загуба на стоката в този срок отговорността се носи изцяло от Клиента и той загубва правото си на връщане по чл.55 от ЗЗП.

  1. За Юридическо лице

Клиентът юридическо лице има право да поиска връщане на закупените от него артикул или артикули вкл. заплатената цена за доставка (ако има такава), в случай, че докладва на Търговеца за рекламация на доставените артикули, която не касае дефекти в следствие на транспорта до негов адрес. След запознаване с конкретния случай, Търговецът може да приеме или откаже тази рекламация в зависимост от специфичните особености на артикула.

Клиента (физическо или юридическо лице) е длъжен да върне стоката до адреса, от който я е получил, освен ако не е уговорено друго.

Търговецът възстановява заплатената сума от Клиента за закупения артикул, включително с разходите за доставка /ако е имало такива/, в срок от 14 работни дни, считано от датата на уведомяване за решението на Клиента да върне стоката, след получаване, оглед и приемане на върнатата стока в склада на Търговеца.

При неспазване на 14 дневния срок за връщане на стоката от Клиента, Търговецът има право да откаже възстановяване на заплатените от Клиента суми.

Сумите се възстановяват в банковата сметка, от която е направено плащането. Не се приемат обратни пратки с наложен платеж.

РЕКЛАМАЦИЯ

Всяка рекламация се обработва в рамките на 48 часа от получаването на писмено съобщение от Клиента включително снимки.

Търговецът, след като се запознае в детайли с рекламацията, си запазва правото да откаже връщането на артикулите.

Рекламации, отнасящи се до повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Можете да анулирате поръчката си в срок до 24 часа от получаване на известие за поръчка през сайта, като се свържете с нас на посочените в сайта телефони и имейл.

При липса на наличност от дадена стока и срок на доставка, неудовлетворяващ клиента, последният си запазва правото да откаже поръчката на стоките или част от тях.

To Top