ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

  1. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης λόγω υλικών ή εξαρτημάτων κακής ποιότητας.
  2. Η περίοδος εγγύησης δεν διαρκεί από τη στιγμή της κοινοποίησης της ζημιάς έως ότου αφαιρεθεί ή κατά τη διάρκεια της παραμονής του μηχανήματος στο συνεργείο.
  3. Η εγγύηση θεωρείται άκυρη σε περιπτώσεις όπου:

- το μηχάνημα δεν έχει χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται

- υπήρξε υπερφόρτωση πέρα ​​από τη χωρητικότητα που καθορίζεται στις προδιαγραφές

- δεν πραγματοποιήθηκε περιοδική εξυπηρέτηση και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

- οι επισκευές έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και εταιρείες με ανταλλακτικά και αναλώσιμα διαφορετικά από αυτά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή

- έχει προκληθεί ζημιά ως αποτέλεσμα επαφής με μια εξωτερική μονάδα (υγρά, γράσα, ασβεστόλιθο, σκόνη σε μεγάλο βαθμό κ.λπ.), υπό την επήρεια επιθετικού εξωτερικού περιβάλλοντος ή δεν έχει ληφθεί βασική μέριμνα για το προϊόν.

- διακοπή ρεύματος ή δυσλειτουργία δικτύου ή άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή / συνεργείου, ή ανωτέρας βίας

- σε περίπτωση ατυχήματος ή ακατάλληλης αποθήκευσης του μηχανήματος

- υπάρχουν ζημιές ή χαράγματα κατά τη μεταφορά

- υπάρχει φθορά μηχανικών εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φθορά κατά τη διαδικασία της κανονικής προδιαγεγραμμένης λειτουργίας

4. Ο κατασκευαστής και το συνεργείο δεν φέρουν ευθύνη για διαφυγόν κέρδος και επακόλουθες απώλειες λόγω ελαττώματος των αγαθών ή παραμονής το συνεργείο.

5. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ανταλλακτικών, συγκροτημάτων ή εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της επισκευής, τα ελαττωματικά αποτελούν ιδιοκτησία του συνεργείου και λαμβάνονται από τον εργαζόμενο σέρβις για αναφορά.

6. Δεν υπάρχει εγγύηση για αναλώσιμα.

To Top