Πολιτική απορρήτου

1. Ποιοι είμαστε;

Η  INGCONSULT EOOD, αποκλειστικός κάτοχος του εμπορικού σήματος REGOSTORE, με UIC 130083729, διεύθυνση: Βάρνα, οδ. Δρ. Νικολάι Κολάροβ 3, είναι υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 -GDPR) και την τοπική νομοθεσία.

Προσπαθούμε να σας παρέχουμε τη μέγιστη διαφάνεια σχετικά με το γιατί χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας και τον τρόπο αποθήκευσής τους.

Η  INGCONSULT EOOD σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα όλων των φυσικών προσώπων. Η Πολιτική Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε είστε πελάτης μας, χρήστης του ιστότοπού μας είτε αντισυμβαλλόμενος.

2. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική, θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή υποψιάζεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου ή των επιθυμιών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις ακόλουθες επαφές:

INGCONSULT EOOD

3 D-r Nikolai Kolarov Str

Varna 9010

Τηλέφωνο: +359 88 400 5882

Ηλεκτρονική διέυθυνση: info@regostore.com

3. Τι πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς;

Στην INGCONSULT επεξεργαζόμαστε κυρίως προσωπικά δεδομένα που εσείς, ως πελάτης μας, μας παρέχετε εθελοντικά κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών μας σχέσεων, ή κάνοντας εγγραφή στον ιστότοπό μας www.regostore.com . Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες που περιέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα από υπο-δικαιοπάροχους, επιχειρηματικούς συνεργάτες ή από δημόσια μητρώα.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, θέση / επάγγελμα, διεύθυνση παράδοσης, φωνητική εγγραφή:

• Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, θέση / επάγγελμα – κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

• Όνομα, επώνυμο, e-mail - κατά την εγγραφή στον ιστότοπο.

• E-mail - κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπο.

• Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, θέση / επάγγελμα, διεύθυνση παράδοσης - κατά την επεξεργασία ερωτήσεων και αιτημάτων / συμβάσεων για τα προϊόντα / υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία.

• Φωνητική εγγραφή - εισερχόμενων και εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της REGOSTORE.

 Χωρίς να μας παρέχετε τα περιγραφόμενα προσωπικά δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες που περιμένετε από εμάς.

4. Γιατί χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1. επεξεργασία ερωτήσεων και αιτημάτων / συμβάσεων για τα προϊόντα / υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία ή για παραδόσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών για τις ανάγκες της εταιρείας, καθώς και για τις σχέσεις που προκύπτουν με την ευκαιρία αυτή.

4.2. Παροχή πληροφοριών και προτάσεων για τρέχοντα προϊόντα, προϊόντα προώθησης και για καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες 

4.3. Παροχή ερευνών ικανοποίησης και των απόψεών σας για συμπλήρωση από εσάς.

4.4. Παροχή σε τρίτα μέρη (ταχυμεταφορείς, υπεργολάβους, υποδικαιοπαρόχους που αναφέρονται στο σημείο 6).

5. Για ποιους λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Προκειμένου να επεξεργαστούμε νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να υπάρχει έγκυρη νομική βάση. Ανάλογα με τον σκοπό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

• εκτέλεση σύμβασης / αίτησης ή προκαταρκτικά βήματα για την εκτέλεση σύμβασης - για τους σκοπούς των σημείων 4.1 και 4.4 ·

• συγκατάθεση που λάβαμε από εσάς - για τους σκοπούς των σημείων 4.2, 4.3, 4.4.

• νόμιμο συμφέρον - όσον αφορά τις ηχογραφήσεις.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάτι που δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την απόσυρσή του.

6. Τι κάνουμε με τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα;

Η INGCONSULT επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ηλεκτρονικά μέσα για την καταγραφή και αποθήκευση πληροφοριών ή με έντυπη μορφή. Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα προστατεύονται με κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα όπως απαιτείται για την πρόληψη τυχαίας ή εκ προθέσεως καταστροφής, τυχαίας απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλαγής ή διανομής, καθώς και άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκεύονται από την INGCONSULT στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση, που βρίσκονται σε ασφαλείς τόπους, των οποίων τα μέτρα ασφαλείας υπόκεινται σε συνεχή επαλήθευση. Οι διακομιστές προστατεύονται με λογισμικό προστασίας από ιούς, firewall και άλλα.

Η INGCONSULT αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και σε συστήματα cloud αξιόπιστων προμηθευτών. Οι διακομιστές αυτών των εταιρειών βρίσκονται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας / εντός της ΕΕ. Εάν θέλετε να μάθετε ποιοι πάροχοι αποθηκεύουν τα δεδομένα σας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας σύμφωνα με το σημείο 8 της ενότητας «Ποια είναι τα δικαιώματά σας».

Σε σχέση με την εκτέλεση της επεξεργασίας των αιτημάτων και αιτήσεων / συμβάσεων για προϊόντα / υπηρεσίες, η INGCONSULT παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Μπορεί να είναι εταιρείες του ομίλου INGCONSULT, υποδικαιοπάροχοι -περιφερειακοί αντιπρόσωποι, ταχυμεταφορείς και υπεργολάβοι που εκτελούν παράδοση και εγκατάσταση, εξυπηρέτηση εντός εγγύησης εξοπλισμού που εργάζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην τελευταία περίπτωση, η INGCONSULT δεσμεύεται να παρέχει τα δεδομένα σας μόνο σε άτομα που δεσμεύονται από συμβάσεις, που περιέχουν τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για την περίοδο που καθορίζεται στις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Εάν δεν έχει καθοριστεί τέτοια προθεσμία, τα δεδομένα σας θα καταστραφούν μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για τις ακόλουθες περιόδους:

• τα δεδομένα για εκτελεσμένες παραγγελίες όπως τιμολόγια, πρωτόκολλα, σημειώσεις αποστολής αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• τα δεδομένα τραπεζικής κάρτας κατά την πληρωμή για προϊόντα / υπηρεσίες δεν αποθηκεύονται.

• τα δεδομένα από ηχογραφήσεις αποθηκεύονται για περίοδο 1 έτους

• άλλα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των στόχων ή έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

• Να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

• Να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά.

• Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους εάν είναι ανακριβή.

• Να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

• Να ζητήσετε να τους αποκλείσετε (περιορισμός την επεξεργασία τους).

• Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο άτομο.

• Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στις επαφές που αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στο αρμόδιο δικαστήριο και στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη Σόφια 1592, λεωφ. Προφ. Τσβετάν Λάζαροβ 2, τηλ. 02 / 91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg, ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

To Top