209 Виличен изравнител ISO2

Виличен изравнител, предназначени за преместване на товара в напречна посока спрямо пътя на мотокара, за да се улесни захващането и пускането на товара, без да се извършват досадни операции с мотокара.


 

 

 

108 Подсилен виличен изравнител

Виличния изравнител предназначен за преместване на товара в напречна посока спрямо пътя на мотокара, за да се улесни захващането и пускането на товара, без да се извършват трудни операции с мотокара. Това е подсилен модел, който позволява монтирането на приспособленията върху карета на мотокари, които са по-тесни от ширината на самия виличен изравнител.

108 подсилен виличен изравнител таблица


 

 

 

109 Виличен изравнител ISO3

Виличен изравнител, предназначени за преместване на товара в напречна посока спрямо пътя на мотокара, за да се улесни захващането и пускането на товара, без да се извършват досадни операции с мотокара.

 


 

 

 

122 Вграден виличен изравнител

Виличен изравнител, предназначени за преместване на товара в напречна посока спрямо пътя на мотокара, за да се улесни захващането и пускането на товара, без да се извършват досадни операции с мотокара.

таблица вграден изравнител

To Top