61 Телескопични вилици

Телескопичните вилици са хидравлични приспособления, предназначени за обработка на стоки върху палети в двойна дълбочина. Малките размери ги правят подходящи за трудни операции в тесни пространства. Телескопичните вилици работят само с един цилиндър, което позволява да се използват вилици с по-малки секции и по-голяма сила на избутване. Сихронизмът на вилиците се управлява от делител на потока, който се предоставя стандартно на всеки модел.

To Top