Информация

Стандартната складова система е най-рентабилната и използвана система.

Стандартната складова система се състои от вертикални колони и хоризонтални полици, които дават възможност за складиране на продукти, които се разделят на секции или се съхраняват в кутии. С помощта на допълнителни елементи, стоките могат да бъдат разделяни на нива, както и да бъдат делени на групи или индивидуализирани.

Основни предимства на стандартната складова система:

  • Най-разпространената система при ръчно обслужване на складове;
  • Подходяща за складиране на леки и средно тежки стоки и товари;
  • Лесна за адаптиране към индивидуалните нужди на клиента – височина, брой нива, брой отделения и др.;
  • Позволява използване на цялата височина на помещението за складиране на стоки.

Още предложения

To Top