Информация

Мобилните стелажни системи предлагат висок складов капацитет и гарантират постоянен достъп до всеки складиран продукт.

Мобилните стелажни системи представляват рафтови стелажи, монтирани върху подвижни бази, които се движат по релси. По този начин се гарантира оптимален ред и управление на архива и склада, както и по-добро използване на пространството. Базите са оборудвани с електродвигатели с дистанционно управление на достъпа до стелажните коридори, както и със сензорна система за защита от нежелано движение на палетите, което повишава ефективността и безопасността при работа.

Основни предимства на мобилните стелажни системи:

  • Максимално количество палети се складират на минимално складово пространство.

  • Достъп до всеки складиран палет.

  • Висока автоматизация на работа и понижаване на разходите на палет.

  • Бърз достъп до всеки палет, позволяващ работа със стоки с кратък срок на годност или изискващи специални условия, тип хладилни камери.

Още предложения

To Top