917.T4 Двойни вилични позиционери с полуинтегрално изравняване на вилиците 1-2-4 палета

Многопалетни устройства, които позволяват да се преместват един, два палета един до друг или четири палета в двойна дълбочина, благодарение на малките размери на рамата, които улесняват работата в ограничени пространства. Четирите вилици с болтове, стандартно доставяни с подсилена пета и товарна облегалка, улесняват и ускоряват подмяната им. Полуинтегралното изравняване на вилиците улеснява още повече манипулирането на палетите.

двойни вилични почиционери таблица


 

 

 

918.T Позиционер с тройни вилици и изравняване за 1-2-3 палета

Многопалетни устройства, които позволяват да се преместват един, два или три палета един до друг, благодарение на малките размери на рамата, които улесняват работата в ограничени пространства. Шестте вилици с болтове, стандартно доставяни с подсилена пета и товарна облегалка, улесняват и ускоряват подмяната им. Полуинтегралното изравняване на вилиците улеснява още повече манипулирането на палетите.

таблица 918 позиционер с тройни вилици


 

 

 

107.3 Троен виличен изравнител

Манипулатор за няколко палета, който позволява да се преместват няколко палета едновременно. Това позволява преместването на два или четири палета едновременно, като това зависи от вида на използваните вилици.

таблица 107.3

To Top