Информация

Какво представляват автоматизираните стелажи?

Това е система със самостоятелно захранване, която работи по релси в лентите за съхранение за товарене и разтоварване на палетите. Транспортира се до определеното място в предната или задната част на работния коридор. Системата изпълнява задачите за товарене и разтоварване без никаква човешка намеса. Тези задачи се управляват от водача на мотокара с дистанционно управление. След като задачите са изпълнени, системата се връща в началната си позиция и след това е готова да бъде транспортирана до ново място за нова задача.

Предимства на автоматизираните стелажи:

  • Чрез автоматизирането се елиминират възможностите за грешки, които съпътстват ръчното управление и осъществяване на складовите процедури.
  • Можете да осъществявате контрол на дейностите в складовете Ви в реално време. Това Ви дава възможност за подробна информация за вашите запаси и логистиката.
  • Продуктивността на работната сила се увеличава.
  • Като резултат от горните предимства, нивото на обслужване ще се повиши. 
  • Значително повишаване на цялостната Ви производителност за фирмата или предприятието Ви.

Още предложения

To Top