Κεντρική βούρτσα με μικτά νήματα για REGO Comac CS 700 B-H

ΑΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 435166

Κεντρική βούρτσα με μικτάνήματα για REGO Comac CS 700 B-H κατάλληλη για πιο ποιοτικό καθαρισμό.

Διστάσεις: 280x678

ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

To Top