Comac Cobots автономни подомиещи машини

31.05.2024

Comac автономни машини

Автономност

Comac cobots са автономни машини за почистване на подове, чието качество е гарантирано от опита, натрупан в продължение на 50 години проектиране, заедно с прилагането на най-модерните технологии в сектора.

Проектирани така, че да се адаптират към средата, в която се използват, коботите на Comac са интелигентни спътници в почистването, способни да придадат по-голяма стойност на времето на работниците, които по този начин могат да се посветят на други дейности, за да подобрят качеството на работата си.

Подомиеща машина Cobot

Коботите за почистване на подове на Comac съчетават производителност и продуктивност, за да осигурят превъзходни резултати при почистването. Те са автономни и колаборативни роботи за почистване на подове, проектирани да работят напълно автономно и безопасно с минимален контрол от страна на екипа, ангажиран с поддръжката на средата.

To Top