SANIX Blue високоефективен биоцид с отлично почистване на повърхности, инструменти и превозни средства - 5л.

Информация

SANIX Blue е високоефективен биоцид с отлично почистване на повърхности, инструменти и превозни средства

Област на приложение: дезинфекция на непорьозни повърхности, брави на врати, парапети, бани и тоалетни - почистване и дезинфекция на медицински инструменти, лабораторна посуда, посуда за обслужване на болни в здравни и лечебни заведения, в обекти с обществено предназначение, ресторанти, обекти от хранително-вкусовата промишленост и за масова употреба; - дезинфекция на транспортни средства (вкл. транспортни средства за превоз на животни) и животновъдни ферми. Главна група 1 - Дезинфектанти. Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни. Продуктов тип 3 - Ветеринарна хигиена. Продуктов тип 4 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи.

Инструкции за употреба: От биоцида се изготвят водни работни разтвори с питейна вода при температура 20-30 градуса C. Приложението се извършва, чрез напръскване, забърсване, потапяне или обливане. За дезинфекция на повърхности: продуктът е ефективен при концентрация на работните разтвори: 0,5% срещу бактерии и дрожди при време на въздействие 30 минути или 1.0% срещу фунги при време на въздействие 40 минути. За вируси с обвивка се ползват 1 до 3% разтвори и време на действие 10 минути. За дезинфекция на инструменти използвани в хуманната медицина се прилага разтвор с концентрация 1.0% срещу бактерии при време на въздействие 15 минути.

Активна съставка: Алкил (С12-16) диметилбензил амониев хлорид 5 г / 100 г

Количество: 5л.

Още предложения

To Top