Алкохолен биоцид за дезинфекциране на повърхности без изплакване, готов за употреба - 5л.

Информация

Алкохолен биоцид за дезинфекциране на повърхности без изплакване

QUICK SPRAY е алкохолен биоцид за дезинфекциране на повърхности без изплакване. Предназначен е за дезинфекция на непорьозни и малки по площ, труднодостъпни повърхности, оборудване и апаратура, предмети и прибори в здравни и лечебни заведения, както и дезинфекция на непорьозни и малки по площ повърхности, влизащи в контакт с хранителни продукти. Притежава бактерицидно, фунгицидно (C. albicans) и ограничено вирусоцидно (само вируси с обвивка) действие.

Инструкции за употреба:

Електроуредите и апаратурата се изключват от захранващата мрежа преди употреба на биоцида! Всички повърхности и апаратура се третират в продължение на 1 минута, така че да останат влажни до края на експозицията, т.е. възможни са и допълнителни нанасяния.

Активна съставка:

етанол 72-75 г / 100 г.

Количество: 5л.

Още предложения

To Top