ТЕХНОЛОГИИТЕ НА COMAC

21.03.2022

Открийте всички Comac технологии

Comac винаги проектират и произвеждат продукти, които имат за цел да намалят въздействието върху околната среда. Поради това, тези продукти са много адаптивни към всяко едно място, което искате да почистите.

Днес, повече от всякога, благодарение на постоянните изследвания и въвеждането на все по-иновативни технологии, машините Comac могат да бъдат адаптирани за различни сектори.

Устойчивите технологии на Comac могат да оптимизират използването на ресурсите, като прекратяват загубата на вода, енергия и почистващ препарат и по този начин намаляват шумовото замърсяване и времето, прекарано в почистване.

Машините Comac помагат на своите оператори да използват ресурсите по-отговорно, като им предлагат икономичност и опростено управление.

 

 

Лесно почистващи се резервоари на Comac

Ползи:

 • Улеснява почистването, хигиената и дезинфекцията на резервоарите на подопочистващите машини;
 • Помага за предотвратяване на неприятната миризма, която може да се образува в резервоарите за мръсна вода;
 • Намалява утаяването на мръсотия и в резултат на това наличието на всякакви патогенни агенти, които могат да бъдат открити вътре в резервоарите;
 • Помага за подобряване на възприятието за чистота от тези, които може да се окажат в близост до почистващата машина за под.

Предлагат се за подомиещи машини Antea и Versa

 

Антибактериални резервоари

Ползи:

 • Намалява разпространението на бактерии в резервоарите;
 • Допринася за намаляване образуването на неприятни миризми вътре в резервоарите на подомиещите машини;
 • Намалява риска от разпространение на патогенни агенти в околната среда;
 • Повишава благосъстоянието на хората, които посещават или работят в местата, където работи подомиещата машина;
 • Един от основните инструменти за възстановяване на хигиенни и санитарни условия в здравни среди. Прави подомиещите машини по-безопасни.

Предлагат се за подомиещи машини Vispa EVO, Antea, Versa

 

CCP - Защита от корозия

Ползи:

 • Защита на металните повърхности на подомиещата машина от корозия;
 • Частите, които са подложени на CCP обработка, са много гладки, което също намалява разпространението на организми, като по този начин опростява работните операции по почистване и дезинфекция на машината;
 • Подопочистващите машини на Comac със CCP, които са предназначени за използване в по-тежка среда, могат да работят по-дълго и да изискват по-малко извънредна поддръжка.

Предлага се за подомиеща машина Antea

 

CED - Електростатичен дезинфектор

Ползи:

 • Механизиране на работните операции по дезинфекция, като по този начин се намаляват времето и разходите;
 • Почиствате и едновременно с това дезинфекцирате повърхности, включително вертикални повърхности;
 • Метачните машини на Comac, оборудвани със CED, също могат да метат, мият, сушат и дезинфекцират с един ход;
 • Намалена консумация на хигиенизиращ разтвор чрез използването на електростатична технология;
 • Напълно адаптивни към нуждите на обекта, благодарение на опцията за избор на дюзи и пълната регулируемост на горните турбини;
 • Възможност за инсталиране на хигиенизиращия пистолет за пръскане, който, използвайки разтвора, който се намира в специалния резервоар, позволява ефективно дезинфекциране на повърхностите.

Предлага се за подомиещи машини Innova, C85, C100

 

Електростатична хигиенизация

Ползи:

 • Подобрено покритие на повърхностите: дезинфекциращият разтвор се разпределя равномерно и достига всички повърхности, включително и най-труднодостъпните места;
 • Намаляване на разходите благодарение на по-малкото количество дезинфекциращ продукт, необходимо за цялостно покритие на повърхността.
 • Намаляване на времето за пулверизиране на разтвора благодарение на електростатичната технология.

Предлага се за дезинфекциращ пистолет Comac E-Spray

 

Литиево-йонна батерия

Ползи:

 • Гарантирана постоянна производителност и пълна мощност;
 • От екологична гледна точка тези батерии са нетоксични, безвредни и не отделят газ. Следователно, тази технология е много по-чиста и по-безопасна за околната среда, както и за Вашите служители;
 • Литиево-йонните не изискват поддръжка, за да удължат експлоатационния си живот. Това до голяма степен елиминира разходите по поддръжка на батериите;
 • Литиево-йонните батерии предлагат висока плътност на мощността, което ги прави относително малки и леки;
 • Литиево-йонните батерии обикновено издържат няколко пъти броя на циклите на оловно-киселинните батерии, което води до по-дълъг ефективен живот на литиево-йонните продукти.

Предлага се за подомиещи машини Igea и Vispa XS, дезинфекциращ пистолет Comac E-Spray, еднодискова машина CM Mini Orbital

 

ECO Режим

Ползи:

 • Намаляване на нивото на шума, произвеждано от подопочистващите машини, така че те могат да се използват и в чувствителни среди в присъствието на хора;
 • Намалена загуба на вода, почистващ препарат и енергия;
 • Икономия на енергия и последващо увеличаване на автономността на работа на подопочистващата машина;
 • Покриване на по-широка повърхност благодарение на оптимизирането на използването на ресурсите и намаляването на потреблението.

Предлага се за подомиещи машини Vispa XS, Vispa EVO, Vispa XL, Antea, Versa, Vega, Innova 55, Optima, C85, C130, C100

Метачна машина CS700/800

 

CDS – Дозираща система на Comac

Ползи:

 • До 50% намаляване на отпадъците от химически продукти;
 • До 50% намаляване на отпадъците от водата, използвана за почистване;
 • Подобрена производителност, тъй като изходът за разтвор в центъра на четката(ите) позволява равномерно разпределение по цялата повърхност;
 • Персонализиране на разпределението на разтвора директно от арматурното табло на машината;
 • Оптимизиране на времето за почистване, тъй като това позволява на машината да работи по-дълго с един резервоар, като по този начин намалява времето, необходимо за пълнене с вода и източване.

Предлага се за подомиещи машини Antea, Versa, Vega, Optima, C85, C130, C100

NSC – Непрекъснато почистване

Ползи:

 • До 80% намаление на водата, използвана за почистване;
 • До 90% намаление на използвания почистващ препарат;
 • До 85% намаляване на генерираните отпадъчни води и по този начин по-ниски разходи за собственост и подобрена опазване на околната среда;
 • Оптимизиране на времето за почистване, тъй като машината може да работи без прекъсвания за цял ден, с 85% спестяване на времето.

Предлага се за подомиеща машина C85

ReWater

Ползи:

 • До 50% намаление на почистващ препарат;
 • Оптимизиране на времето за почистване;
 • Повишена производителност в сравнение със стандартна машина.

Предлага се за подомиеща машина C85

CSF – постоянен поток на разтвора

Ползи:

 • Доставката на разтвора е хомогенна и равномерна по цялата работна ширина;
 • Подобрена ефективност на почистване дори при ниски скорости на потока;
 • Оптимизиране на използването на разтвора на почистващия препарат.

Предлага се за подомиещи машини Versa, Vega, Innova, Optima, C85, C100

Stop & Go

Ползи:

 • Оптимизиране на потреблението;
 • Намалени разходи и емисии.

Предлага се за всички модели подомиещи машини

Метачни машини CS60, CS700/800

Еднодискови машини CM43 F/Orbital

SSC – Контролиране на почистващия разтвор

Ползи:

 • Подобрено управление на потока;
 • Намаляване на отпадъците;
 • Икономия на вода и почистващ препарат.

Предлага се за подомиещи машини Antea, Versa, Vega

CFC – Comac Fleet Care

Ползи:

 • Изчерпателен преглед на машината, осигуряващ достъп до полезна, подробна информация;
 • Лесен анализ, разрешаване на проблеми и превантивна поддръжка, благодарение на постоянното наблюдение на състоянието на машината;
 • Оптимизиране на използването на батерията на подомиещата машина, благодарение на наблюдението на циклите на зареждане и състоянието;
 • Персонализирани сигнали в случай на проблеми, неправилна или непланирана употреба, с опция за избор на типа известие, което искате да получавате;
 • Подробна документация за извършената работа, благодарение на опцията за изтегляне на персонализирани отчети, безплатно и без ограничения;
 • Предотвратяване на риска от кражба; алармата позволява получаване на предупреждение, ако машината напусне предварително определеното работно място.

Предлага се за подомиещи машини Vispa EVO, Vispa XL, Antea, Versa, Vega, Innova, Optima, C85, C100, C130

Метачни машини CS60, CS700/800

Easy Fleet

Ползи:

 • Спестяване на пари и повишена производителност;
 • Метачната машина може да се управлява дистанционно за бърза намеса в случай на непредвидени събития;
 • Позволява ефективно програмиране на периодична техническа поддръжка, за да се запази стойността на метачната машина във времето;
 • Възможността за проверка за неизправности и подмяна на повредени компоненти позволява по-гъвкав подход към операциите по поддръжка под гаранция;
 • Събирането на данни и статистическа информация позволява да се подобри управлението на уличните почистващи машини, като по този начин се увеличи експлоатационният им живот.

Предлага се за метачни машини CS140T, HP6000

PM – Мониторинг на налягането

Ползи:

 • Постоянен мониторинг на мощността, разпределена от двигателите на четките;
 • Подобрена ефективност на почистването на всички подови настилки, включително тези, които са неравни;
 • Предпазва двигателите, предотвратявайки възможността за неправилна употреба.

Предлага се за подомиещи машини Versa, Vega, Optima, C85, C100, C130

IPM – Интелигентен мониторинг на налягането

Ползи:

 • Постоянно и точно измерване на натиска, упражняван върху четките на подопочистващата машина;
 • Подобрена ефективност на почистването дори при упорити замърсявания;
 • Лесно използване на подопочистващата машина;
 • Прецизна индикация в реално време за натиска върху четките (в кг).

Предлага се за подомиещи машини C85, C100

Бутон за избор на работна програма

Ползи:

 • Удобен за потребителя;
 • Необходимо е по-малко обучение, за да използвате подомиещата машина;
 • Незабавна промяна на функцията, автоматично управлявана от машината.

Предлага се за подомиещи машини Innova, Optima, C85, C100Ultra 100/120, C130

Сензорен екран

Ползи:

 • Удобен за потребителя;
 • Необходимо е по-малко обучение;
 • Избор на режим с едно докосване;   
 • Вградени видео уроци.

Предлага се за подомиещи машини C85, C100, C130

Хибрид

Ползи:

 • Работните операции по почистване стават по-уважителни към околната среда;
 • Възможност за метене както на закрито, така и на открито;
 • 7,5 часа непрекъсната работа при редуване на двете захранвания;
 • Намалено потребление, което позволява 40000 кв.м. да бъдат почистени с пълен резервоар бензин;
 • Много ниски нива на шум;
 • Времето за зареждане на батерията намалява драстично;
 • Ниски разходи за поддръжка.

Предлага се за метачна машина CS60

Камера за задно виждане

Ползи:

 • Предотвратяване на всякакви злополуки, които биха могли да възникнат по време на използването на подопочистваща машина;
 • Защита на оператора и всички хора, които могат да се намират в близост до подопочистващата машина;
 • Намалено усилие на оператора, което му позволява да работи безопасно, без да се налага да се обръща, за да провери ефективността на почистването или наличието на препятствия.

Предлага се за подомиещи машини C85, C100

Метачни машини CS140T, HP6000

Сензор против сблъсък

Ползи:

 • Предотвратяване на всякакви злополуки, които биха могли да възникнат по време на използването на подопочистващата машина;
 • Защита на оператора и всички хора, които могат да се намират в близост до подопочистващата машина;
 • Намалено усилие на оператора, което му позволява да работи безопасно, без да се тревожи за потенциални препятствия.

Предлага се за подомиещи машини C85, C100

Подвижна глава на четката

Ползи:

 • По-голям комфорт за оператора;
 • Възможно е почистване и покрай стените;
 • Предотвратяване на повреда на тялото на подопочистващата машина;
 • Предотвратяване на повреди по почистваната повърхност.

Предлага се за подомиещи машини C85, C100Ultra 100/120, C130

Авариен бутон

Ползи:

 • Безопасност за оператора;
 • Функцията е винаги налична във всички работни режими;
 • Лесна работа и незабавно спиране.

Предлага се за подомиещи машини Antea, Versa, Vega, Innova, Optima, C85, C100, C130

LED светлини

Ползи:

 • Оптимална видимост на работната среда;
 • Видимост на машината и по този начин по-голяма безопасност за оператора;
 • Висока осветителна ефективност;
 • Намалена консумация в сравнение със стандартните фарове;
 • Светодиодите запазват 70% от първоначалната си светлинна мощност след 50 000 часа, съгласно стандартите EN50107;
 • По-дълъг експлоатационен живот в сравнение с традиционните светлини;
 • LED технологията не замърсява и не съдържа опасни вещества;
 • Не изисква поддръжка.

Предлага се за подомиещи машини Innova, Optima, C85, C100, C130

Метачни машини CS60, CS700/800

SST – Инструмент за пръскане и засмукване

Ползи:

 • Почистване и изсушаване дори на най-трудно достъпните зони;
 • Лесно, бързо почистване на резервоара за мръсна вода.

Предлага се за подомиещи машини Versa, Vega, C85, C100

Орбитално почистване

Ползи:

 • Отлична гъвкавост благодарение на избора на специфични подложки за работа върху всякакъв тип под и във всякаква среда;
 • Високи нива на производителност, които правят орбиталните машини особено подходящи за тежки работни операции;
 • Намалена консумация на разтвор на почистващ препарат; в някои случаи те могат да работят и без почистващи препарати;
 • Хомогенен резултат от почистването по цялата повърхност на подложката;
 • Машините, оборудвани с правоъгълна подложка, могат ефективно да почистват по стените и в най-трудните ъгли;
 • Орбиталното движение не създава странични пръски и задържа водата в работната зона, предотвратявайки разпръскването на разтвора;
 • Намаляване на консумацията на вода, почистващ препарат и енергия благодарение на ефективното орбитално движение.

Предлага се за подомиещи машини Vispa XL, Antea, Vega, Innova

Еднодискови машини CM Mini Orbital, CM43 F/Orbital

Климатик

Ползи:

 • Операторът може да работи с максимален комфорт;
 • Въздухът в кабината е с по-добро качество;
 • Намаляване на шума за оператора, който може да работи със затворени прозорци.

Предлага се за метачни машини CS100/120, CS140T, HP6000

Електрически шейкър на филтъра

Ползи:

 • Удобен за потребителя;
 • По-малко усилия за оператора;
 • По-голяма производителност;
 • Намалена извънредна поддръжка.

Предлага се за метачни машини CS50, CS60, CS700/800, CS80/90/110, CS100/120, CS140 T, HP6000

Система Twin Action

Ползи:

 • Механичното действие на системата позволява събирането на отпадъци и намаляването на обема им;
 • Вакуумното действие на системата улавя праха и събира материала;
 • Гъвкава употреба: Системата Twin Action позволява работа дори на неравни пътни настилки;
 • Системата Twin Action концентрира работата върху централната четка и ограничава използването на страничните четки. По този начин действието на страничните четки става спомагателно и те се използват само по стените и върху тротоарите, като по този начин се намалява използването на вода;
 • Ефективно вакуумира и улавя PM10 и PM 2.5 фин прах;
 • Минимизира използването на вода за спестяване на 150 000 литра годишно. Водата се използва само във външната част на четките в пулверизирана форма, за да се контролира праха;
 • Намаляване на разходите за поддръжка, свързани със системата за зареждане.

Предлага се за метачни машини CS140 T, HP6000

Интелигентна поддръжка на турбината

Ползи:

 • Лесен достъп до филтъра;
 • Опростена поддръжка;
 • Нулево усилие за разглобяване на прахосмукачката;
 • Турбината винаги е на място.

Предлага се за прахосмукачка CA TO

Коаксиална турбина

Ползи:

 • Намаляване на загубата на енергия;
 • Необходима е по-малко поддръжка;
 • По-дълъг експлоатационен живот на турбината;
 • Възможност за работа на дълги смени.

Предлага се за метачни машини CS60, CS80/90/110, CS100/120, CS140 T, HP6000

Прахосмукачки CA Cube, CA TO, CA Tec, CA Atex

To Top