ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОМИЕЩА МАШИНА

18.01.2022

Както вече знаем, подомиещите машини са важен инструмент, ако искаме професионално и качествено почистване. Но за да работи правилно една подомиеща машина, ние трябва да извършваме необходимата поддръжка за постигането на постоянни и оптимални резултати.

Поддръжка и почистване на подомиеща машина

За да разберете как правилно да почистите Вашата подомиеща машина, трябва да сте запознати с нейните компоненти и това как тя работи. Това е необходимо, защото тук може да разделим стъпките по почистване и поддръжка на подомиещата машина според нейните компоненти:

 • Резервоари: мръсна и чиста вода;
 • Филтри: филтър за вода и препарат, смукателен филтър, филтър за твърди частици, който се намира в резервоара за мръсна вода;
 • Гумена чистачка: структура и острие;
 • Основа: четки (дискови или цилиндрични) и падове;
 • Маркучи: изпускателен и смукателен;
 • Батерии (за подомиещите машини, захранвани с батерии).

Ако Вашата подомиеща машина се захранва с батерии, не забравяйте да ги изключите преди да извършвате каквато и да е работа по машината.

Почистване на резервоарите на подомиеща машина

Подомиещите машини имат два отделни резервоара. Резервоар за чиста вода, където поставяте вода и препарат, и резервоар за мръсна вода.

 • Резервоар за чиста вода: В случай, че няма да използвате подомиещата машина за дълъг период от време, не забравяйте да изпразните резервоара за чиста вода. Това е необходимо, защото след престояване, разтворът вътре може да не бъде достатъчно ефикасен или дори да се влоши.
 • Резервоар за мръсна вода: Тук също не забравяйте да изпразните резервоара, тъй като мръсотията може да се утаи на дъното. Ако не използвате подомиещата машина за дълъг период от време, тази мръсотия ще се втвърди и ще бъде трудно да се отстрани. Затова, след като сте премахнали мръсната вода, изплакнете резервоара с чиста вода. Тези стъпки трябва да се извършват в края на всяка работна смяна, в противен случай в резервоара могат да се образуват лоши миризми и да започнат да се размножават бактерии.

Бонус съвет: след като сте почистили резервоарите, оставете ги отворени. По този начин въздухът ще циркулира лесно и резервоарите ще изсъхнат по-добре без да се образуват странни миризми.

Почистване на филтрите на подомиеща машина

Подомиещите машини са оборудвани с филтри, които спомагат за по-оптимални резултати. Затова филтрите трябва да бъдат проверявани и почиствани, ако искаме да поддържаме висока производителност на подомиещата машина.

Не забравяйте да почиствате:

 • Филтърът за твърди частици, разположен в резервоара за мръсна вода. Нарича се филтър, но всъщност е контейнер, който събира малки твърди отпадъци като цигарени фасове, дървени стърготини или частици от храна.
 • Смукателният филтър. Ако смукателният филтър е замърсен, то няма как да завършите работния процес с перфектно суха подова настилка. Затова, премахнете смукателния филтър и го почистете под течаща вода.
 • Филтърът за вода и препарат: Този филтър предотвратява навлизането на отпадъци в разтвора. Тук по същия начин трябва да отстраните филтъра и да го почистите под течаща вода.

Почистване на гумената чистачка на подомиеща машина

Гумената чистачка е предназначена да събира водата от подовата настилка и по този начин да я остави суха. Почиствайте остриетата на гумената чистачка след всяко ползване! Също така, почиствайте и рамката на гумената чистачка, за да предотвратите образуването на корозия. По време на почистване, проверете състоянието на гумената чистачка и запомнете, че тези на Comac могат да се използват от всички 4 страни. Когато едната страна се износи, завъртете гумената чистачка на друга страна.

Почистване на четките и падовете на подомиеща машина

Не забравяйте редовно да почиствате четките и падовете на Вашата машина. Все пак, това са главните инструменти, с които почистваме пода. По време на почистване, може да проверите износването на четките или падовете. Сменете ги, ако е необходимо.

Почистване на маркучите на подомиеща машина

Смукателните и изпускателните маркучи трябва да бъдат редовно почиствани. Не трябва да има боклуци и пукнатини по маркучите. Може да ги изплакнете с чиста вода, за да отстраните замърсяването. Ако забележите видими пукнатини или течове по маркучите, сменете ги с нови.

Поддръжка на батериите на подомиеща машина

Повечето подомиещи машини са захранвани с батерии, които изискват правилна поддръжка. Както знаем, има различни видове батерии като гел, оловно-киселинни или литиево-йонни батерии. Всеки един вид изисква различна поддръжка. Но независимо от типа на батерията, преди да използвате подомиещата машина винаги проверявайте следното:

 • Нивото на заряд на батериите;
 • Състоянието на полюсите на батерията. При наличие на оксид, поискайте намеса на техник;
 • Дали батериите са правилно свързани;
 • Нивото на дестилирана вода в случай, че Вашата подомиеща машина се захранва с оловно-киселинни батерии.

Допълнителни съвети за почистване на подомиеща машина

Тъй като вече преминахме през всички стъпки на почистване и поддръжка, остана да Ви напомним да почиствате Вашата подомиеща машина в края на всяка работна смяна.

Не забравяйте да проверите състоянието на подомиещата машина преди всяко ползване, особено, ако машината се използва от различни хора.

Когато не използвате подомиещата машина, не забравяйте да направите следното:

 • Оставяйте резервоарите отворени, за да може въздухът да циркулира;
 • Повдигайте гумената чистачка, четките или падовете от земята, за да избегнете тяхната повреда.

Ако е възможно, избягвайте дългите периоди на неактивност на подомиещата машина и не забравяйте да съхранявате правилно батериите (заредени, далеч от горещи предмети, в безопасна среда).

Периодично проверявайте консумативите на подомиещата машина. Планирайте поддръжката и нека тя да се извършва само от оторизирани професионалисти.

Грижете се за Вашата подомиеща машина, за да може тя да издържи напред във времето!

За още съвети и информация, не се колебайте да се свържете с нас.

To Top