Какви са ползите от преминаването към литиево-йонни батерии?

10.01.2024

Какви са ползите от преминаването към литиево-йонни батерии?

Захранваните с литиево-йонни батерии машини се превръщат в нова норма в много складове по света. Популярността на тази иновативна технология ще продължи да расте благодарение на многото си предимства.

Какво е литиево-йонна батерия?

По принцип литиевата батерия е тази, която използва литиеви йони като ключов компонент на своята електрохимия. В литиевата батерия литиевите атоми се йонизират и отделят от своите електрони. След това литиевите йони се движат от анода през електролит, докато достигнат катод, където се събират отново със своите електрони.

1. Ползите за околната среда

Литиево-йонните батерии са екологични, произвеждат нулеви емисии и значително намаляват въглеродния отпечатък на компанията. Основното предимство на литиево-йонните батерии при електрокарите е, че те са много по-добри за околната среда от традиционните дизелови мотокари. Литиево-йонната технология не отделя газ, когато се използва, за разлика от дизеловия двигател, и като цяло е по-малко токсична за околната среда.

Използването на литиево-йонни батерии за замяна на дизеловото гориво натоварва по-малко Земята, тъй като съдържат относително ниски нива на токсични тежки метали, които се откриват  в други видове батерии, като оловно-киселинни. Отделянето на  по-малко вредни химикали в околната среда, ще помогне за забавяне на изменението на климата.

2. По-ниски разходи

Използването на литиево-йонни батерии в електрoкари и електрически палетни колички може да спести пари в дългосрочен план. Да, литиево-йонните батерии може да са по-скъпи за закупуване в сравнение с други източници на енергия, като например оловно-киселинни батерии, но те ще доведат до по-рентабилно работно място с течение на времето.

Преминаването към литиево-йонни батерии, ще намали труда, който е свързан със смяната на батерии и охлаждането на оловно-киселинни такива. Освен това литиевата алтернатива използва много по-малко енергия за зареждане, така че е по-евтино да продължите да работите. Оловно-киселинните батерии обикновено губят до 50% от енергията си чрез топлина, но литиево-йонните батерии губят само около 15%, което също означава, че ще намалите разходите си.

3. По-лесна поддръжка

Литиево-йонните батерии винаги дават и последната си част от енергията и може да се презареждате, независимо дали са използвани на 100% или на 25% от капацитета им. При други типове батерии като оловно-киселинните, ако се зареждат частично, преди да бъдат разредени напълно, в крайна сметка батерията доставя само количеството енергия, което е било използвано по време на частичните разряди преди напрежението му да падне.

Бързото зареждане на литиево-йонната батерия свежда до минимум времето за престой, докато оловно-киселинните батерии трябва да се зареждат на етапи за по-дълго време.

4. Подобрена безопасност

Литиево-йонните батерии по своята същност са по-безопасни от традиционните оловно-киселинни батерии. Те са по-стабилни, намаляват риска от инциденти и осигуряват сигурна работна среда за служителите.

To Top