8 КЛЮЧОВИ ТЕРМИНА ЗА ПОЧИСТВАЩИТЕ МАШИНИ

12.03.2021

8 ключови термина за почистващите машини

Ако използвате почистваща машина, има 8 ключови термина, които трябва да знаете, за да постигнете максимално добри резултати при почистването на каквато и да е мръсотия. Тази информация е полезна не само за хората, които вече притежават почистваща машина, а и за тези, които са на път да си закупят такъв тип професионално оборудване. Почистващите машини вече се превърнаха като част от нашето ежедневие. Ако пък те не са включени във Вашето ежедневие, със сигурност сте виждали да се използват в супермаркети, летища, гари или из улиците на Вашия град.

Няма значение дали вече притежавате почистваща машина или сте на път да си закупите такава, тази информация ще Ви бъде от полза и за напред в сферата на професионалното почистване.

Тук са споменати 8 ключови термина, които е добре да знаете за почистващите машини.

Вид мръсотия

Тук е важно да изберете правилната почистваща машина за различните видове мръсотия, за да постигнете максимално добри резултати. За целта трябва да разберете коя мръсотия е свободна и коя прилепнала.

 • Свободна мръсотия: мръсотия, която не е прилепнала за повърхността. В този случай, може да използвате метачна машина, за да я елиминирате.
 • Прилепнала мръсотия: мръсотия, която е прилепнала за повърхността на пода. Може да е суха, мазна, органична или неорганична. Подопочистващите машини са оптималното решение за такъв вид мръсотия. 
 • Свободна и прилепната мръсотия: Тук е необходимо да използвате машина за миене и метене в едно.

Вид на работа

Има две основни разграничения, които Ви дават възможност да разберете от какъв вид почистване се нуждаете: Поддръжка или дълбоко почистване?

Поддръжката е често извършвана и включва миене и сушене с просто едно минаване на почистващата машина. В повечето случаи за този вид почистване не е необходимо да използвате почистващ препарат.

Дълбокото почистване включва миене и сушене на силно замърсени повърхности. За този вид интервенция е необходим почистващ препарат и в някои случаи дори допълнителни аксесоари към почистващата машина.

Зона за почистване и обща площ

Когато вече знаете за вида на работа, време е да обърнете внимание и на повърхността, върху която ще работите. Това е важна стъпка за изчисляването на квадратните метра площ, които трябва да бъдат почистени. Има тенденция да се избере почистваща машина според общата площ на повърхността, когато всъщност зоната, която трябва да бъде почистена е много по-малка.

Производителност

Изчисляването на зоната за почистване и общата площ ще Ви помогне да изберете правилната почистваща машина. Когато сте наясно с производителността на почистващата машина, може лесно да изчислите колко квадратни метра може да почистите за час.

Във връзка с производителността е важно да направите разграничение между:

 • Теоретична производителност – стойност, изчислена въз основа на работната ширина на почистващата машина умножена по максималната скорост на движение. Обикновено резултатът е в квадратни метри.
 • Практическа производителност – стойност, при която се взимат под внимание други фактори като: време за зареждане и изпразване на резервоарите, повърхността за почистване и типа мръсотия.

Почистващ препарат

Трябва да се обърне внимание при избора на почистващ препарат, тъй като той трябва да е подходящ за типа повърхност и типа мръсотия. Още повече, почистващият препарат трябва да е подходящ и за самата почистваща машина. В такъв случай, трябва да прочетете инструкциите, предоставени от производителя на почистващия препарат.

Консумация на почистващ препарат

Консумацията на почистващ препарат е съотношението между количеството на почистващ препарат, използван по време на работа, и площта за почистване.

Методи за почистване

Могат да се използват два метода:

 • Пряк метод: включва разпределянето на почистващ препарат, механичното действие на четките и засмукването.
 • Непряк метод: стъпка 1: включва триенето на четките заедно с почистващия препарат; стъпка 2: включва действието на скуиджито, което събира водата.

Кръгът на Herbert Sinner

Като заключение може да обобщим главните и най-важни фактори за постигането на перфектни резултати при почистване, които всъщност определя немският химик Herbert Sinner през 1959 година. 

 • Химическо действие 
 • Механично действие
 • Температура
 • Време за работа

Тези фактори участват във всеки процес на почистване. В нашия случай, почистващите машини включват почистващ препарат (химическо действие), натиска на четките (механично действие), възможност за използване на топла вода в резервоара на почистващата машина - макс. 50 градуса (температура) и накрая, регулирането на работната скорост (време за работа).

To Top